Ko wai mātou

Ko Tainui te waka.

Ko Weraiti te maunga.

Ko Waihou, ko Mangapiko ngā awa.

Ko Te Wairere, ko Te Ariki ngā waitapu.

Ko Te Rohe o Kōperu te whenua mai i Matamata ki Tauranga Moana.

Ko Kōperu te tangata.

Ko Ngāti Tokotoko, Ngāti Te Riha, Ngāti Tangata, Ngāti Tamapango, Ngāti Whakamaungārangi, Ngāti Kura, Ngāti Rangi, Ngāti Tāwhaki ngā hapū whānui.

Ko Te Ōhākī, ko Hinerangi Tāwhaki, ko Tamapango, ko Tangata ngā marae maha.

Ko Ngāti Hinerangi te iwi.

Tihei Mauri Ora!